Darmowe ogłoszenia o pracę za granicą w Unii Europejskiej

Poznaj instytucje Unii Europejskiej

Poznaj Instytucje UE – Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich

Złożone przepisy i ilość procedur z którymi na co dzień muszą sobie radzić urzędnicy instytucji europejskich nieraz sprawiają, że popełniane są błędy. Jak ma sobie radzić osoba, która została pokrzywdzona...

Poznaj instytucje UE – Komitet Regionów

Unia Europejska to instytucja niebywale złożona, odpowiedzialna za decyzje wpływające na życie milionów ludzi w różnych krajach. By móc dobrze realizować stawiane sobie cele, niezbędne jest więc korzystanie...

Poznaj instytucje UE – Trybunał Sprawiedliwości UE

Mieszczący się w Luksemburgu, Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej zajmuje się czuwaniem nad jednolitą interpretacją dyrektyw i praw we wszystkich państwach UE. Rozstrzyga spory prawne między rządami...

Poznaj instytucje UE – Komisja Europejska

Komisja Europejska będąc organem wykonawczym UE, reprezentuje interesy całej Unii. Ustala jej priorytety i działania, a także zajmuje się projektami legislacyjnymi, choć to tylko niektóre z jej zadań....

Poznaj instytucje UE – Rada Unii Europejskiej

Rada Unii Europejskiej jest głównym organem decyzyjnym UE i koordynatorem jej polityki. Wraz z Parlamentem Europejskim i Komisją Europejską pełni rolę ustawodawcy. Swoją siedzibę ma w Brukseli, choć niektóre...

Poznaj instytucje UE – Rada Europejska

Rada Europejska jest jedną z 7 instytucji Unii Europejskiej. Jej podstawowym obowiązkiem jest wyznaczanie priorytetów politycznych i kierunków działań Unii. Posiedzenia Rady Europejskiej odbywają się...

Poznaj instytucje UE – Parlament Europejski

Parlament Europejski to jedna z trzech instytucji stanowiąca prawo w Unii Europejskiej. Wspólnie z Radą Unii Europejskiej i Komisją Europejską w ramach tzw. „zwykłej procedury ustawodawczej” kształtuje...

Instytucje UE – infografika

Okres wyborów europejskich to dobry moment, aby poznać lub przypomnieć sobie, jakie instytucje funkcjonują w Unii Europejskiej. W przybliżeniu podstawowych informacji na temat najważniejszych instytucji...