Praca za granicą, ogłoszenia o pracę w Polsce i za granicą

Inne

Stypendium Nagrody Karola Wielkiego 2021/2022

25000 EUR brutto/rok
Rodzaj zatrudnienia pracodawca
Wymiar czasu pracy niepełny
Rodzaj umowy umowa zlecenie
Rodzaj pracy praca tymczasowa / przez agencję pracy
Data publikacji 10-06-2021
Data zakończenia 11-07-2021

Wymagamy

dokument cv wymagane
Język obcy angielski

Treść oferty

Po raz trzeci szukamy innowacyjnych pomysłów badawczych i twórczych podejść do wyzwań przyszłości Europy!

Stypendium Nagrody Karola Wielkiego to roczny program Akademii Nagrody Karola Wielkiego. Program zapewnia dotację w wysokości 25 000 € na projekt badawczy, mentoring akademicki i możliwości nawiązywania kontaktów.

Absolwenci, młodzi profesjonaliści, młodsi badacze lub pracownicy instytutów naukowych lub politycznych są proszeni o przedstawienie swoich propozycji badawczych dotyczących pytania, które koncentruje się na zagadnieniu mającym pewne znaczenie dla przyszłości Europy.

Projekty badawcze będą realizowane samodzielnie przez kandydatów pod opieką naukową w ich krajach zamieszkania lub w lokalnych biurach wybranej instytucji. Głównym celem programu jest promowanie nowych pomysłów i podejść, które już dziś dyskutują o wyzwaniach jutra, wspieranie kreatywnych umysłów i niezależnych pracowników, którzy są na początku swojej kariery naukowej lub zawodowej. Zaproszenie jest otwarte dla wszystkich dyscyplin naukowych iz różnych środowisk.


Wymagania aplikacyjne:

- studia podyplomowe (magisterskie lub równoważne)
- poniżej 35 roku życia
- profesjonalna znajomość języka angielskiego
- obywatel państwa członkowskiego UE lub stałego pobytu w Europie
- złożenie innowacyjnej Propozycji Badawczej, zgodnej z celem rocznym
- aktualna i prospektywna aktualność proponowanego pytania badawczego
- pierwsza propozycja instytucji goszczącej na czas trwania Stypendium

Termin składania wniosków: 4 lipca 2021 r.

Wymagane jest złożenie wniosku przez nasz portal internetowy (Serwis)!
Roczny cel:
Kształtowanie zmian – jak Europa może odnieść sukces w świecie transformacji?

Globalna pandemia, która trwa od ponad roku, zmieniła priorytety i sprawiła, że kreatywne rozwiązania nieoczekiwanych wyzwań są bardziej mile widziane niż kiedykolwiek. Nazywana kryzysem, przełomem społecznym lub wyzwaniem w ciągu nowej dekady, której skutki dla naszej przyszłości wydają się trudne do przewidzenia, obecna sytuacja niesie ze sobą szanse i zagrożenia, aby reagować na innowacje, wdrażać je i zakotwiczać znaczące zmiany. A jednak w tym czasie niepokoju, gdzie stoi Europa?

Podczas gdy debaty zdominowane są obecnie przez pytania i problemy najbliższej przyszłości, czy to w odniesieniu do wspólnych rozwiązań dotyczących wzajemnego wsparcia w walce z pandemią, czy też jednolitego podejścia do powrotu do życia sprzed pandemii, kryzys zadziałał również jako akcelerator, który wystawia na próbę dużą liczbę zagadnień. Trwający okres niepewności uświadomił nam, że ważne jest, aby już dziś zidentyfikować problemy i rozwiązania, które mogą stanowić dla nas wyzwanie w dalszej przyszłości. Poprzez generowanie przemyśleń na temat tego, jak może wyglądać Europa jutra, z uwzględnieniem różnych perspektyw i obszarów, istnieje teraz możliwość opracowania na wczesnym etapie scenariuszy, które identyfikują problemy i rozwiązania w celu ukształtowania przyszłej zmiany, przed którą obecnie stoimy .

W jaki sposób Europa – jej mieszkańcy, firmy, instytucje, młodzież i partnerstwa – mogą odnieść sukces w sprostaniu wymogom obecnych i nadchodzących czasów w sposób, który jest szybki, odpowiedni, nowoczesny i wykonalny dla wszystkich?

Chociaż obecny kryzys spowolnił interakcje społeczne, zintensyfikował wcześniej nieśmiałe procesy transformacji, których sukces określa również ogólny wynik dla społeczeństwa. Teraz, wraz z konferencją na temat przyszłości Europy, Unia Europejska już robi pierwszy krok w kierunku zajęcia się sposobem, w jaki UE może wzmocnić swoją wspólną zdolność do działania i czynić postępy w zwiększaniu zaangażowania Europejczyków. Kolejnym zadaniem będzie regularny przegląd wymogów, na które Europa będzie musiała odpowiedzieć, oraz włączenie nowego wkładu w dyskusje, które mają dopiero nadejść.

Dlatego poszukujemy projektów badawczych, które oferują propozycje, podejścia, pomysły i rzeczywiste wzorce dotyczące tego, jak Europa może z powodzeniem reagować na przyszłe wyzwania i wykorzystywać dążenie do zmian. Program stypendialny jest otwarty na projekty we wszystkich formach i dyscyplinach, które oferują konkretne, innowacyjne i wykonalne rozwiązania europejskich wyzwań jutra. Gorąco zachęcamy zainteresowanych młodych naukowców wszystkich dziedzin do zgłaszania się na tegoroczną edycję!


Międzynarodowa Nagroda im. Karola Wielkiego w Akwizgranie

Utworzona z inicjatywy obywatelskiej Międzynarodowa Nagroda im. Karola Wielkiego w Akwizgranie jest przyznawana corocznie od 1950 r. osobistościom lub aktorom, którzy zasłużyli się wybitnie dla Europy i zjednoczenia Europy. Ze względu na wybitne znaczenie laureatów i ich szczególne zasługi dla Europy i zjednoczenia Europy, Nagroda Karola Wielkiego stała się bardzo prestiżową nagrodą i jest dziś uważana za najważniejszą nagrodę europejską – o wysokim prestiżu i wadze politycznej.

Dzięki ceremoniom wręczania nagród i laureatom Nagroda Karola Wielkiego żywo odzwierciedla historię procesu zjednoczenia Europy. Ojcowie założyciele Zjednoczonej Europy – Schuman, Monnet, de Gasperi, Spaak, Adenauer – zostali uhonorowani na równi z nosicielami nadziei na rozszerzenie i pogłębienie, odpowiedzialnymi za instytucje demokratyczne, protagonistami zjednoczenia Wschodu i Zachodu , europejskich myślicieli, zdobywców i inicjatorów na poziomie intelektualnym, kulturowym i społecznym.

Fundacja Nagrody Karola Wielkiego reprezentuje długofalowy proces rozwoju Międzynarodowej Nagrody Karola Wielkiego z (jednodniowej) ceremonii wręczenia do (odwiecznej) platformy intensywnej dyskusji na temat postępu integracji europejskiej. Najnowszy projekt Fundacji Nagrody Karola Wielkiego jest skierowany w szczególności do młodych naukowców: W ramach (wirtualnej) Akademii Nagrody Karola Wielkiego, utworzonej w 2019 r., mają zostać zdefiniowane ważne przyszłe tematy Unii Europejskiej i innowacyjne podejścia do rozwiązań nadchodzących wyzwań mają być rozwijane. Ta inicjatywa uzupełnia różne programy Fundacji, takie jak szeroki publiczny program poboczny, Karlspreis-Europa-Forum czy Nagroda Młodzieży im. Karola Wielkiego.