Elektryk budowlany ID Oferty: 157503 Elektryk z Ukrainy / NIEMCY - Rezydent długotermi. MR JOB Agencja Pracy Tymczasowej Sp.z o.o.
12.5 - 13.8 EUR brutto/godzina
Forma zatrudnienia: umowa o pracę
Rodzaj pracy: praca tymczasowa/przez agencję pracy
Data publikacji: 11-09-2019
transport
zakwaterowanie
wyżywienie
dokument CV Nie wymagany
doświadczenie w latach 3
język obcy Nie wymagany
prawo jazdy Nie wymagane
MR JOB Agencja Pracy Tymczasowej Sp. z o.o. ( 5606/1)
Zatrudni dla swoich klientów z Niemiec kandydatów z Ukrainy na stanowisko:

ELEKTRYK / ELEKTROMONTER

Jeśli posiadasz:
- STATUS REZYDENTA DŁUGOTERMINOWEGO UE:

Jest to zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE, które udziela się cudzoziemcowi na czas nieoznaczony, na jego wniosek, jeżeli przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej legalnie i nieprzerwanie co najmniej przez 5 lat bezpośrednio przed złożeniem wniosku i spełnia łącznie następujące warunki:

Oraz spełniasz poniższe wymagania:

-wykształcenia kierunkowego lub uprawnień SEP (uprawnienia polskie) do 1 KV,,
-doświadczenia zawodowego min.3 lata,
-umiejętności czytania rysunku technicznego,
-gotowości do podjęcia zatrudnienia w wyznaczonym terminie / co poniedziałek nowe OFERTY
-mile widziane auto gotowe na wyjazd,
-język niemiecki - nie wymagany, ale ma wpływ na wysokość stawki godzinowej.

Aplikuj do nas!
Wybranemu Kandydatowi oferujemy:
-stawkę 12,50–13,80 Euro
-polską umowę o pracę
-bezpłatne zakwaterowanie niedaleko miejsca pracy,
-dopłaty za przejazd z Polski do Niemiec i z powrotem,
-możliwość otrzymania zaliczki,
-dodatkowo płatne nadgodziny 25-100%,
-opiekę ze strony biura polskiego,

Jak uzyskać status Rezydenta Długoterminowego UE:

Jeżeli przebywasz na terytorium Polski legalnie i nieprzerwanie co najmniej przez 5 lat bezpośrednio przed złożeniem wniosku i spełniasz łącznie następujące warunki:

1) posiadasz źródło stabilnego i regularnego dochodu wystarczającego na pokrycie kosztów utrzymania siebie i członków rodziny pozostających na jego utrzymaniu;
2) posiadasz ubezpieczenie zdrowotne w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych lub potwierdzenie pokrycia przez ubezpieczyciela kosztów leczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
3) posiadasz potwierdzoną znajomość języka polskiego