Darmowe ogłoszenia o pracę za granicą w Unii Europejskiej

Zasiłki i świadczenia socjalne w Danii

20-09-2018
zasiłki i świadczenia socjalne w danii

Każda osoba legalnie przebywająca i pracująca na terenie Danii może ubiegać się o zasiłki i świadczenia socjalne. Prawo do zasiłków mają również Polacy, którzy stanowią jedną z najliczniejszych grup mniejszości narodowych w Danii! Jakie formalności należy spełnić aby móc starać się o zasiłki i świadczenia socjalne w Danii? Przeczytajcie!

Zasiłek rodzinny

Zasiłek na dzieci w Danii jest wypłacany co kwartał każdej rodzinie, która legalnie przebywa na terenie Danii i płaci podatki. Wysokość dochodów nie ma wpływu na kwotę zasiłku, liczy się jedynie wiek dzieci. Istotna jest również długość pobytu w kraju – jedynie osoby, które mieszkają w Danii więcej niż 2 lata, mają prawo do 100-procentowej kwoty świadczenia.

Wniosek o przyznanie zasiłku składa się w najbliższym urzędzie gminy – Socialcenter, potrzebne dokumenty to:

  • druk E 401 i E 411 – otrzymamy je w urzędzie
  • dokument pozwolenia na pracę i pobytOpholds-og arbejtstilladelse
  • numer CPR – odpowiednik numeru PESEL, który każdy Polak powinien wyrobić jeśli planuje pobyt w Danii dłuższy niż 3 miesiące
  • żółta karta – dokument uprawniający do korzystania z darmowej opieki zdrowotnej; kartę można wyrobić po otrzymaniu numeru CPR
  • skrócony akt małżeństwa
  • skrócony akt urodzenia dziecka/dzieci
  • informacje o zameldowaniu dzieci w Polsce i pobieraniu innych zasiłków – jeżeli drugi rodzic przebywa z dziećmi w Polsce
  • karta podatkowa
  • kopia umowy o pracę i ostatnie 3 paski wypłat

Zasiłek co kwartał jest przelewany na konto bankowe –  20 stycznia, 20 kwietnia, 20 lipca i 20 października.

wiek dzieckakwota zasiłku
0-24506 koron
3-63567 koron
7-142808 koron
15-17936 koron
Okres pracy w Danii% wysokości zasiłku
6-12 miesięcy25%
12-18 miesięcy50%
18-24 miesiące75%
24 i więcej miesięcy100%

Zasiłek macierzyński

Polki mogą się starać o zasiłek macierzyński jeżeli przebywają na terenie Danii od co najmniej 6 tygodni i pracują legalnie. Przyszłe matki zaczynają otrzymywać świadczenie na miesiąc przed terminem porodu i przez 24 tygodnie po urodzeniu dziecka. Wysokość zasiłku jest ustalana indywidualnie na podstawie zarobków. Maksymalnie może on wynieść 3113 koron tygodniowo (około 420 EUR).

Zasiłek dla bezrobotnych

W przypadku nagłej utraty pracy, o zasiłek dla bezrobotnych mogą starać się osoby, które przez co najmniej rok były członkami tzw. funduszu dla bezrobotnych i miały opłacane składki (wysokość składki na rzecz funduszu wynosi 8% wynagrodzenia, składkę odprowadza pracodawca). Dodatkowym warunkiem otrzymania zasiłku dla bezrobotnych jest przepracowanie przynajmniej 52. tygodni przez ostatnie 3 lata (w przypadku pełnego ubezpieczenia) lub 32. tygodniu w przypadku częściowego ubezpieczenia. Aby otrzymać zasiłek, należy jak najszybciej po utracie pracy, zarejestrować się urzędzie. Wysokość świadczenia zależy od ostatniego wynagrodzenia i może wynosić 90% jego kwoty. Zasiłek można pobierać maksymalnie przez 4 lata.