europa.jobs logo

Stawki minimalne w Niemczech

14-01-2019
stawki minimalne w Niemczech

Stawki minimalne w Niemczech są negocjowane co dwa lata. Od 1 stycznia 2019 nastąpiła kolejna podwyżka. Aktualnie, ogólna stawka minimalna wynosi 9,19 EUR brutto. Niektóre grupy zawodowe są objęte jednak innymi regulacjami. Przeczytajcie!

Stawki minimalne w Niemczech – nie dla wszystkich!

Ustawowa płaca minimalna nie obowiązuje:

 • Młodzieży poniżej 18 r.ż. bez wykształcenia zawodowego
 • Praktykantów na szkoleniu zawodowym – niezależnie od ich wieku
 • Osób długotrwale przebywających na bezrobociu – przez pierwsze 6 miesięcy po zakończeniu bezrobocia
 • Stażystów
 • Wolontariuszy

Od 2019 roku w żadnej branży (poza wyżej wymienionymi grupami) pracodawca nie może płacić mniej niż przewiduje ustawowe wynagrodzenie minimalne!

Stawki minimalne w Niemczech obowiązujące od 1 stycznia 2019 roku

Poniżej wszystkie zawody objęte ustawową stawką minimalną*.
*Wszystkie podane stawki są kwotami brutto
Edukacja

 • nauczyciel – 15,72 EUR
 • nauczyciel z dyplomem licencjata – 15,79 EUR

Dekarz – 13,20 EUR
Elektromonter – 11,40 EUR
Branża sprzątająca

 • sprzątanie i konserwacja wnętrz – 10,56 EUR (landy zachodnie) lub 10,05 EUR (landy wschodnie)
 • czyszczenie elewacji i powierzchni szklanych – 13,82 EUR (landy zachodnie) lub 12,83 EUR (landy wschodnie)

Pracownicy tymczasowi (zatrudnienie przez agencję pracy) – 9,49 EUR
Opiekun/opiekunka osoby starszej – 11,05 EUR (landy zachodnie i  Berlin) lub 10,55 EUR (landy wschodnie)
Branża budowlana

 • pracownik budowlany – 11,75 EUR
 • przedstawiciel handlowy – 14,95 EUR (landy zachodnie) lub 14,80 EUR (Berlin)

Malarze i lakiernicy

 • pracownicy bez kwalifikacji – 10,60 EUR
 • pracownik wykwalifikowany (z dyplomem zawodowym) – 12,40 EUR (tylko landy wschodnie)

Podwyżki stawek minimalnych w ciągu 2019 roku

W niektórych branżach stawki minimalne zmienią się nie tylko 1 stycznia. Podwyżek w ciągu roku mogą się spodziewać:
Branża budowlana

 • pracownik budowlany – 12,20 EUR; od marca 2019 roku
 • przedstawiciel handlowy – 15,20 EUR (tylko landy zachodnie); od marca 2019 lub 15,05 EUR (tylko Berlin); od marca 2019

Pracownicy tymczasowi (zatrudnienie przez agencję pracy) 9,79 EUR (tylko zachodnie landy); od kwietnia 2019
Malarze i lakiernicy

 • pracownicy bez kwalifikacji – 10,85 EUR; od maja 2019
 • pracownik wykwalifikowany (z dyplomem zawodowym) – 12,95 EUR (tylko landy wschodnie); od maja 2019

źródło