Darmowe ogłoszenia o pracę za granicą w Unii Europejskiej

Stawki minimalne w Niemczech

13-01-2020
stawki minimalne w Niemczech

Stawki minimalne w Niemczech są negocjowane zazwyczaj co dwa lata. W 2019 roku obowiązywała stawka 9,19 EUR brutto. 1 stycznia 2020 jednak również nastąpiła podwyżka i aktualnie stawka minimalna w Niemczech wynosi 9,35 EURO brutto na godzinę. Niektóre grupy zawodowe są objęte innymi regulacjami. Przeczytajcie!

Stawki minimalne w Niemczech – nie dla wszystkich!

Ustawowa płaca minimalna nie obowiązuje:

 • Młodzieży poniżej 18 r.ż. bez wykształcenia zawodowego
 • Praktykantów na szkoleniu zawodowym – niezależnie od ich wieku
 • Osób długotrwale przebywających na bezrobociu – przez pierwsze 6 miesięcy po zakończeniu bezrobocia
 • Stażystów
 • Wolontariuszy

Od 2019 roku w żadnej branży (poza wyżej wymienionymi grupami) pracodawca nie może płacić mniej niż przewiduje ustawowe wynagrodzenie minimalne!

Stawki minimalne w Niemczech obowiązujące od 1 stycznia 2019 roku

Poniżej wszystkie zawody objęte ustawową stawką minimalną*.

*Wszystkie podane stawki są kwotami brutto

Edukacja

 • nauczyciel – 16,19 EUR
 • nauczyciel z dyplomem licencjata – 16,39 EUR

Dekarz – 13,60 EUR

Elektromonter – 11,90 EUR

Branża sprzątająca

 • sprzątanie i konserwacja wnętrz – 10,80 EUR (landy zachodnie) lub 10,55 EUR (landy wschodnie)
 • czyszczenie elewacji i powierzchni szklanych – 14,10 EUR (landy zachodnie) lub 13,50 EUR (landy wschodnie)

Pracownicy tymczasowi (zatrudnienie przez agencję pracy) – 9,96 EUR (landy zachodnie); 9,66 EUR (landy wschodnie i Berlin)

Opiekun/opiekunka osoby starszej – 11,35 EUR (landy zachodnie i Berlin) lub 10,85 EUR (landy wschodnie)

Podwyżki stawek minimalnych w ciągu 2020 roku

W niektórych branżach stawki minimalne zmienią się nie tylko 1 stycznia. Podwyżek w ciągu roku mogą się spodziewać:

Branża budowlana

 • pracownik budowlany – 12,55 EUR; od kwietnia 2020 roku
 • wykwalifikowany pracownik budowlany – 15,40 EUR (landy zachodnie) i 15,25 EUR w Berlinie; od kwietnia 2020

Malarze i lakiernicy

 • pracownicy bez kwalifikacji – 11,10 EUR; od maja 2020
 • pracownik wykwalifikowany (z dyplomem zawodowym) – 13,50 EUR (tylko landy wschodnie); od maja 2020

źródło