Darmowe ogłoszenia o pracę za granicą w Unii Europejskiej

Poznaj instytucje UE – Komitet Regionów

04-08-2015

Unia Europejska to instytucja niebywale złożona, odpowiedzialna za decyzje wpływające na życie milionów ludzi w różnych krajach. By móc dobrze realizować stawiane sobie cele, niezbędne jest więc korzystanie z rad lokalnych specjalistów. W dzisiejszej części naszego cyklu „Poznaj instytucje UE” przestawimy Wam Komitet Regionów.
Komitet Regionów jest organem doradczym z siedzibą w Brukseli. Jego członkowie spotkają się pięć razy w roku, by dyskutować i wydawać opinie na temat unijnych inicjatyw ustawodawczych wpływających na lokalne samorządy. Rolą Komitetu jest chronienie lokalnych społeczności, ich potrzeb i tożsamości.

Skład Komitetu Regionów

ikona-wpisu-komitet

W skład Komitetu wchodzi 350 przedstawicieli europejskich władz regionalnych i lokalnych – są to ludzie zajmujący w swoich krajach stanowiska polityczne, stoją na czele regionów, są posłami do regionalnych parlamentów, radnymi czy burmistrzami dużych miast. Na co dzień mieszkają i pracują w swoich regionach. Tutaj możesz zobaczyć, kto wchodzi w skład Komitetu.
Ilość reprezentantów danego państwa zależy od liczby ludności. Polskę reprezentuje 21 członków. Największe kraje – Niemcy, Francja, Włochy i Wielka Brytania – nominują natomiast po 24 osoby.
By być członkiem Komitetu, należy zostać nominowanym przez rząd swojego państwa. Kadencja trwa 5 lat, jednak nic nie stoi na przeszkodzie, by pełnić funkcję przez kilka kadencji pod rząd.

Rola i funkcje Komitetu

Główną rolą Komitetu Regionów jest opiniowanie regulacji prawnych, które w jakiś sposób dotykają takich tematów jak polityka regionalna, ochrona środowiska, dziedzictwo kulturowe, edukacja czy transport. Prace Komitetu mają na celu zadbanie o poszanowanie dóbr i wartości wszystkich kultur współistniejących w ramach Unii Europejskiej. Ze względu na to, że członkowie na co dzień mają kontakt z swoją lokalną wspólnotą, mogą w szczegółowy sposób wypowiadać się na temat jej potrzeb i problemów.
Komitet Regionów nie jest samodzielnym organem Unii Europejskiej. Jest jedynie kolegialnym organem pomocniczym Komisji Europejskiej (LINK) oraz Rady Unii Europejskiej (LINK). Te dwie niezależne instytucje mają obowiązek zasięgać rady Komitetu, w sytuacjach, gdy planowane ustawy mają mieć bezpośredni wpływ na lokalne i regionalne samorządy. Nie mają jednak obowiązku stosować się do uzyskanych zaleceń.
 
Strona internetowa Komitetu Regionów
Zdjęcie: Serwis prasowy Komitetu Regionów