Darmowe ogłoszenia o pracę za granicą w Unii Europejskiej

Poznaj instytucje UE – Komisja Europejska

26-01-2015

Komisja Europejska będąc organem wykonawczym UE, reprezentuje interesy całej Unii. Ustala jej priorytety i działania, a także zajmuje się projektami legislacyjnymi, choć to tylko niektóre z jej zadań. Swoją główną siedzibę ma w Bruskeli, natomiast w Luksemburgu znajdują się jej biura. Co więcej, w każdym kraju członkowskim UE mieszczą się jej przedstawicielstwa, a w stolicach na całym świecie, ma swoje delegatury.
 

Skład Komisji Europejskiej

W skład tego organu wchodzi przewodniczący i 28 komisarzy – po jednym z każdego państwa Unii. To przewodniczący, za zgodą Rady Europejskiej, wybiera komisarzy zgłoszonych przez państwa UE oraz wyznacza dziedziny, za które są oni odpowiedzialni. Obecnie, tę funkcję pełni Jean-Claude Juncker. Członkowie Komisji zmieniają się co pięć lat, kiedy to Rada Europejska wyznacza kandydata na lidera KE.
Do Komisji należy także spory personel: administratorzy, prawnicy, ekonomiści, tłumacze ustni i pisemni, pracownicy sekretariatów, którzy zajmują się jej bieżącymi działaniami oraz są przydzieleni do konkretnych departamentów zwanych dyrekcjami generalnymi.
 

Uprawnienia i rola Komisji

Do głównych zadań Komisji należą:

  • Ustalanie celów i priorytetów działań UE
  • Przedstawianie Parlamentowi i Radzie projektów legislacyjnych
  • Czuwanie nad polityką UE i nad jej budżetem oraz ich wykonywanie
  • Egzekwowanie prawa europejskiego (wraz z Trybunałem Sprawiedliwości)
  • Reprezentowanie UE na arenie międzynarodowej (negocjowanie umów handlowych między UE a państwami trzecimi itp.).

Komisja Europejska jest jedną z najważniejszych instytucji Unii – nie tylko zarządza wdrażaniem polityki UE w poszczególnych obszarach i wydatkami z funduszy UE, ale także stoi na straży prawidłowego przestrzegania prawa przez kraje członkowskie.


zdjęcie: Sébastien Bertrand, flickr.com