Darmowe ogłoszenia o pracę za granicą w Unii Europejskiej

Podatki w Norwegii – Poradnik Pracy w Norwegii

02-02-2018
podatki w norwegii 2018

Podatki w Norwegii to kontrowersyjny temat, ale tamtejszy system skonstruowany jest w taki sposób, aby każdy obywatel płacił zgodnie ze swoimi możliwościami. Jest to sprawiedliwe rozwiązanie, gdyż każda osoba dysponuje innym majątkiem i zarobkami. Z naszego poradnika dowiecie się, ile wynoszą tegoroczne stawki i z jakich ulg możecie skorzystać! 

Administracją podatków w Norwegii zajmują się państwo, województwa i gminy. Wpływy od podatników zasilają norweską służbę zdrowia, edukację i działalność naukową, transport i komunikację oraz obronę narodową. Podatki wyrównują również różnice majątkowe mieszkańców kraju.
Każdy mieszkaniec, w swoim zeznaniu podatkowym, zobowiązany jest do podania pełnej kwoty swoich zarobków, gdyż na tej podstawie ustalana jest wysokość podatku oraz prawo do korzystania z poszczególnych usług sektora publicznego.

Pracodawca

W Norwegii, jak w każdym innym kraju, pracodawca ma obowiązek odprowadzać zaliczki na poczet podatku dochodowego od wynagrodzenia swoich pracowników. Obowiązkiem przedsiębiorcy jest również odprowadzanie składek na ubezpieczenie społeczne oraz wypełnienie zaświadczenia o wysokości płac i potrąceń każdej zatrudnionej osoby.

Pracownik

Każda osoba rozpoczynająca pracę na terenie Norwegii jest zobowiązana do wyrobienia karty podatkowej. Na podstawie tego dokumentu, ustalana jest wysokość potrąceń od otrzymywanej wypłaty. Karta zawiera norweski numer identyfikacyjny pracownika, który jest niezbędny do kontaktu z urzędami. Pracownik musi pamiętać aby kartę podatkową dostarczyć swojemu pracodawcy i aby wszelkie dane dotyczące wynagrodzeń się zgadzały.
W Norwegii to pracownik musi dbać o to aby jego podatki były prawidłowo naliczane. Na przełomie marca i kwietnia, każda osoba legalnie zatrudniona w Norwegii otrzymuje zeznanie podatkowe. Jednak pracownicy zatrudnieni przez zagraniczne firmy, np. przez polskie agencję pracy otrzymują ten dokument w lutym. Zeznanie należy złożyć do odpowiedniego organu do końca kwietnia, aby maksymalnie do października otrzymać rozliczenie i ewentualne zwroty.

Podatki w Norwegii 2018

Wysokość podatku dochodowego i składki na ubezpieczenie w 2018 roku w Norwegii wynosi 34,4% dla przedsiębiorców i 31,2% dla pracowników. Na szczęście, jest wiele przepisów i ulg, które pozwalają znacznie obniżyć te kwoty. Polacy pracujący w Norwegii mogą starać się o status Pendler i korzystać z wielu ulg podatkowych, między innymi:

  1. Standardowe odliczenie dla zagranicznych pracowników – przysługuje nie dłużej niż dwa lata od przyjazdu do Norwegii i może zmniejszyć podatek o 10% dochodu brutto o ile kwota ta nie wyniesie więcej niż 40 000 NOK. Ważne! Ta ulga wyklucza korzystanie z innych odliczeń.
  2. Dojazdy do pracy – wysokość ulgi obliczana jest na podstawie zryczałtowanej stawki na kilometr (obecnie jest to 1,56 NOK) i zależy między innymi od długości trasy między domem a pracą
  3. Dojazdy do miejsca zamieszkania poza Norwegią – odwiedzając rodzinę w Polsce na własny koszt można liczyć na dodatkowe odliczenie
  4. Koszty związane z przebywaniem w Norwegii – odliczane są koszty wyżywienia i mieszkania

O rozliczanie podatków w statusie Pendler mogą ubiegać się osoby, które:

  • mają dwa gospodarstwa domowe, czyli są zameldowani z rodziną w Polsce, ale mieszkają i pracują w Norwegii
  • osoby niebędące w związku małżeńskim ale odwiedzające regularnie ojczyznę (co najmniej raz na 3 tygodnie)
  • osoby wynajmujące w Norwegii mieszkanie wspólnie z innymi osobami

System podatkowy w Norwegii może się wydawać się skomplikowany, jednak mamy nadzieję, że nasz artykuł rozjaśnił podstawowe kwestie. W następnych częściach postaramy się bardziej szczegółowo wyjaśnić działanie systemu norweskiego systemu podatkowego i opiszemy między innymi jak uzyskać status Pendler czy jak krok po kroku złożyć zeznanie podatkowe.