Praca za granicą, ogłoszenia o pracę w Polsce i za granicą

Podatki w Danii – Rozliczenie podatku z Danii w Polsce

20-04-2021

Czas rozliczeń podatkowych powoli dobiega końca, a mianowicie 30.04.2021. Dotyczy to również osób, które w 2020 roku uzyskały dochody za granicą. O tym jakie są podatki w Danii oraz jak rozliczyć zagraniczne podatki w Polsce dowiecie się z poniższego artykułu.

Podatki w Danii, Rozliczenie podatków z Danii w Polsce

Rozliczenie rocznych dochodów z Danii, zwłaszcza jeżeli osoba uzyskała ich częściowo poza granicami Polski, wydaje się sprawą skomplikowaną. Na wstępie warto podkreślić, że w Polsce rozróżnia się 2 rodzaje płatników podatkowych:

 • rezydent podatkowy
 • osoba, która w ciągu roku nie uzyskała żadnych przychodów na terytorium RP 

Rezydentem podatkowym mianuje się osobę, która w ciągu roku uzyskała dochody zarówno w Polsce jak i poza jej granicami. Wtedy osoba ta powinna złożyć odpowiednie zeznanie podatkowe, gdzie zostanie zawarta informacja o wszystkich uzyskanych dochodach za miniony rok (przy dochodach z zagranicy najczęściej wypełnia się PIT-36/ZG).

Osoba, która nie uzyskała żadnych dochodów w ciągu roku na terytorium RP, również może złożyć odpowiednie zeznanie do fiskusa, ale nie jest to obowiązkowe.

System podatkowy w Danii

W przypadku jeżeli osoba przebywa i pracuje w Danii min. 6 miesięcy, zostaje objęta obowiązkiem rozliczenia podatków. Natomiast zanim dojdzie bezpośrednio do złożenia odpowiedniego wniosku do SKAT (Duński Urząd Skarbowy), tuż po przyjeździe należy uzyskać:

 • numer CPR (odpowiednik polskiego NIP) – również będzie potrzebny do załatwiania spraw w banku czy umówienia wizyty u lekarza.
 • zgłosić się do SKAT w celu rejestracji w duńskim systemie podatkowym
 • uzyskać kod TASTSELV (za pośrednictwem strony www.skat.dk). Kod ten będzie służył do rozliczenia podatków online. 

Do uzyskania kodu będzie potrzebny jedynie numer CPR, o którym wspomniano wyżej. Wszystkie rozliczenia odbywają się na stronie SKAT, decyzja o rozliczeniu jest wystawiana od razu. W przypadku jeżeli nie uda się uzyskać kodu TASTSELV, zeznanie podatkowe można wysłać listem poleconym. Jedynie wtedy czas rozliczenia wydłuża się do 2-3 miesięcy.

Ważne! Obowiązek rozliczenia podatków w Danii automatycznie anuluje się wraz z opuszczeniem kraju przez obcokrajowca (np. powrót do domu na stałe, zwolnienie się z pracy w Danii).

Życie w Danii. Jak wygląda? Czy warto emigrować? Rozmowa z pracownikiem

Kwota wolna od podatku w Danii (Personfradrag) wynosi 46 700 DKK, czyli ok. 28 000 zł. Dla porównania, w Polsce kwota ta wynosi 8 000 zł. Poniżej możecie sprawdzić rodzaje podatków w Danii oraz stopę oprocentowania, którą potrąca się z dochodu.

Podatek Stawka procentowa
podstawowy od dochodów (do 50 tys. DKK – ok. 30 tys. zł8%
przy rocznych dochodach do 558 tys. DKK (ok. 340 tys. zł)39,2%
dochody powyżej  558 tys. DKK56,5%
ubezpieczenie zdrowotne8%
podatek miejski (zależy od lokalizacji)24,90%
kościelny (jeżeli jest się członkiem duńskiego kościoła luterańskiego)0,5-1,5%
na fundusz pracy8%

Sprawdź Zarobki w Danii – Ile zarabiają Polacy w Danii?

Jak rozliczyć podatki w Danii? – Krok po kroku

Jak wspomniano na początku, rozliczenie podatkowe w Danii odbywa się za pośrednictwem strony Duńskiego Urzędu Skarbowego. Okres rozliczeń jest podobny do polskich, czyli na początku roku rozlicza się podatki za rok ubiegły.

 1. Najpierw urząd skarbowy wysyła przykładową deklarację podatkową (Årsopgørelse). Warto sprawdzić czy wszystko się zgadza oraz ewentualnie nanieść poprawki (np. dodać ulgi podatkowe o których mowa będzie szła dalej). Na podstawie tego dokumentu wypełnia się zeznanie podatkowe.
 2. Następnie pracodawca ma obowiązek dostarczyć pracownikom Oplysingsseddel, jest to odpowiednik polskiego PIT-11. W przypadku braku tego dokumentu, za dowód uzyskania dochodów uznaje się Lonseddel (odcinki z wypłatami, który pracodawca dostarcza co miesiąc).
 3. Posiadając te dokumenty śmiało można logować się do systemu i wypełniać zeznanie podatkowe. 

Ulgi podatkowe w Danii

Każdej legalnie zatrudnionej osobie w Danii przysługują ulgi podatkowe. Warto je uwzględnić podczas rozliczenia, żeby zwiększyć kwotę zwrotu podatku. Ulgi podatkowe nie są określone konkretnymi kwotami, wszystko jest rozpatrywane indywidualnie.

Wyodrębnia się poszczególne ulgi podatkowe w Danii:

 1. Personfradrag –  ulga wiekowa, naliczana automatycznie przez SKAT
 2. Koszt wyżywienia/wynajmu mieszkania  – ulga przysługuje w przypadku zatrudnienia na czas określony. Dowodem wynajmu mogą być faktury/wyciągi z konta bankowego. Koszt wyżywienia nie trzeba dodatkowo udowadniać, jedynie warto wskazać liczbę dni pobytu w Danii. W 2021 roku ulga podatkowa na wyżywienie/wynajem nie może przekroczyć 29 300 DKK rocznie (ok.18 tys. zł)
 3. Alimenty – dowodem powinien być wyrok sądu o nałożenie na osobę obowiązku wypłaty środków oraz bezpośrednio dowód wpłaty. 
 4. Opłaty na składki emerytalne
 5. Zaświadczenie o niepełnosprawności
 6. Pobieranie kredytów mieszkaniowych oraz konsumenckich

Zasiłki w Danii, świadczenia socjalne dla Polaków – Jak się ubiegać?

Dodatkowo, w Danii przysługuje ulga na dojazd do pracy (kørselsfradrag – befordrings fradrag). Jeżeli pracownik codziennie musi pokonać trasę do pracy, która wynosi min 12 km w jedną stronę przysługuje mu wyżej wspomniana ulga. Przy tym nie ma znaczenia jakim środkiem transportu pracownik dojeżdża do pracy (może to być samochód, autobus, pociąg jak i rower).

Stawki ulgowe, które przysługują od 2021 roku:

 • pomiędzy 25 a 120 km w dwie strony  – 1,90 DKK (ok.1,16 zł) za 1 km
 • powyżej 120 km – 0,95 DKK (ok. 0,60 zł) za 1 km

Zaznaczając ulgę na dojazd do pracy, do rocznego zeznania podatkowego należy dołączyć umowę wynajmu/meldunek z adresem zamieszkania oraz adres miejsca pracy. Zaleca się również zachować paragony na paliwo lub dowód zakupu biletu na komunikację miejską. Osoby, których roczne dochody nie przekraczają 283 tys. DKK (ok. 173 tys. zł), otrzymują ulgę na dojazd do pracy w wysokości 15 400 DKK (ok. 9400 zł).

I na koniec, ulga transgraniczna. Ulga przysługuje w sytuacji gdy osoba mieszka na dwa kraje. Przykładowo, mąż zarabia w Danii, a żona z dziećmi mieszka w Polsce. W tym przypadku do wniosku o rocznym zeznaniu podatkowym należy dołączyć:

 • akt małżeństwa na druku europejskim
 • zaświadczenie z polskiego US o dochodach podatnika oraz małżonki

Ulga zostanie przyznana jedynie w przypadku, gdy:

 • co najmniej 75% dochodu pochodzi z Danii
 • dochód małżonki nie przekroczył 46 500 DKK (ok. 29 tys. zł)
 • małżonka nie uzyskała dochodu w Danii

Ważne! Jeżeli niektóre z powyżej wskazanych kosztów są refundowane przez pracodawcę – nie należy tego wpisywać w ostatecznym zeznaniu podatkowym. 

Zarobki a koszty życia w Europie – Porównanie krajów

Rozliczenie podatku z Danii w Polsce

Jak już niejednokrotnie wspomniano, osoba która przebywa i pracuje w Danii min. 6 miesięcy jest zobowiązana do rozliczania podatku w Danii. Natomiast, jeżeli nie jest to jedynym źródłem dochodu, również musimy rozliczyć się w Polsce.

Warto podkreślić iż Polska podpisała z Danią międzynarodową umowę, która przewiduje rozliczenie podatków metodą wyłączenia z progresją. Krótko ujmując, przy rozliczeniu w Polsce jedynie uwzględnia się dochody z Danii, ale nie są podwójnie opodatkowane. Więcej o tym czym jest ulga abolicyjna oraz jak ją obliczyć w naszym poprzednim artykule.

Obliczenie metodą wyłączenia z progresją wygląda następująco: 

 1. Sumuje się dochody uzyskane w Polsce i za granicą. Od tej kwoty wylicza się podatek wg skali (17%, jeżeli dochody roczne nie przekraczają 85 500 zł).
 2. Ustala się stopę procentową – wartość podatku dzieli się na sumę dochodów z Polski i zagranicy. Później otrzymaną kwotę należy podzielić na 100.
 3. Ustalona stopa procentowa stosuje się do uzyskanego dochodu w Polsce

Czyli w przypadku kiedy osoba uzyskała dochody w Danii, należy najpierw rozliczyć ich w Danii, a później dodatkowo wypełnić PIT-36/ZG w Polsce. Natomiast, jeżeli osoba nie uzyskała żadnych dochodów w Polsce, nie ma potrzeby w składaniu zeznania podatkowego.


Zastanawiasz się nad wyjazdem do Danii?


Powiązane wpisy