Darmowe ogłoszenia o pracę za granicą w Unii Europejskiej

Podatki w Belgii – Poradnik

03-10-2018

Podatki w Belgii należą do jednych z najwyższych na świecie! Warto poznać bliżej system podatkowy tego kraju, tym bardziej że każda osoba mieszkająca i pracująca na terenie Belgii ma obowiązek rozliczyć się ze swoich dochodów. Zapraszamy do lektury!

Podatki w Belgii

Kwota wolna od podatku

Aktualna podstawowa kwota wolna od podatku w Belgii wynosi około 7270 EUR. Kwota ta może wzrastać w zależności od sytuacji rodzinnej podatnika. Dochody podlegają opodatkowaniu jeśli przekroczą kwotę wolną.

Podatki w Belgii – progi

Podobnie jak w Polsce, podatki w Belgii są progresywne. Progów jest jednak więcej, a najwyższy wynosi aż 50%! W przydatku progresywnego systemu podatkowego cały dochód podzielony jest na części i każda z części jest osobno opodatkowana. Przekonanie, że im więcej zarobimy, tym proporcjonalnie większy podatek zapłacimy, jest często powielanym mitem. Poniżej stawki podatkowe od osób fizycznych na rok 2018:

od 0 € do 11 070 €25%
od 11 070,01 € do 12 720 €30%
od 12 720,01 € do 21 190 €40%
od 21 190,01 € do 38 830 €45%
powyżej 38 830 €50%

Odliczenia od podatku

Podatki w Belgii są bardzo wysokie, jest jednak wiele możliwości ich obniżenia. Należy jednak pamiętać, że prawo do korzystania z ulg nabywa się tylko w przypadku gdy minimum 75% naszych dochodów osiągamy w Belgii.  Od podatku można odliczyć koszty:

  • alimentów
  • koszty żłobka, przedszkola lub innej formy opieki nad dzieckiem
  • kredytów hipotecznych
  • składek na prywatne ubezpieczenie lub fundusz emerytalny
  • darowizn na cele charytatywne
  • zakupu ekologicznych samochodów lub wyposażenia domu (np. panele solarne)

Warto wiedzieć, że osoby będące w związku małżeńskim muszą rozliczać się wspólnie (nawet jeśli każdy z małżonków zarabia osobno), wspólnie są odliczane też ulgi.

Jak uniknąć podwójnego opodatkowania?

Polacy pracujący w Belgii, ale na stałe mieszkające w Polsce, nie muszą obawiać się podwójnego opodatkowania.  Między Polską a Belgią zawarta jest Konwencja zgodnie z którą stosuje się zasadę proporcjonalnego odliczenia – od należnego w Polsce podatku odlicza się podatek zapłacony za granicą. Więcej o metodach unikania podwójnego opodatkowania pisaliśmy w tym artykule.

Kiedy się rozliczyć?

Osoby zameldowane na terenie Belgii muszą złożyć zeznanie podatkowe za rok poprzedni do 30 czerwca. Osoby niezameldowane w Belgii mają więcej czasu – do 31 października. Deklaracje podatkowe można jednak składać nawet do 3 lat wstecz – warto jednak robić to na bieżąco, chociażby ze względu na duże szanse otrzymania zwrotów podatków.

Zainteresowani pracą w Belgii?