Praca za granicą, ogłoszenia o pracę w Polsce i za granicą

Minimalna emerytura we Francji

02-03-2022

Minimalna emerytura we Francji z roku na rok ulega zmianie. Więcej o francuskim systemie emerytalnym dowiecie się z dzisiejszego artykułu.

Zanim szerzej opiszemy system emerytalny, zachęcamy do przeczytania naszego artykułu na temat kosztów życia we Francji.

Francuski system emerytalny

Po reformie z 2010 roku, francuski rząd zdecydował wydłużyć wiek emerytalny z 60 do 62 lat (zarówno dla kobiet jak i mężczyzn). 

Posiadając ponad 40-letni staż pracy istnieje możliwość ubiegać się o najwyższą emeryturę. Ponadto, pod uwagę bierze się staż ubezpieczeniowy. Jeśli staż pracy wynosi mniej niż 40 lat, świadczenia emerytalne zostaną odpowiednio pomniejszone.

We Francji można wyodrębnić emeryturę: 

  • podstawową
  • pracowniczą

O świadczenie podstawowe mogą ubiegać się wszystkie osoby legalnie pracujące we Francji. Dodatkowo, obywatele są zapisani do programu emerytury pracowniczej. W tym przypadku pracownik dostaje dodatkowe punkty za staż pracy oraz stanowisko. Przykładowo, kadra kierownicza dostanie więcej punktów od szeregowego pracownika. 

Emerytura w Irlandii – Komu się należy? Po jakim czasie?

System emerytalny: wady i zalety

We Francji funkcjonuje ponad 40 planów dla różnych grup zawodowych, które na swój sposób rozstrzygają zasady wypłacania emerytury. W zależności od zawodu czy przedsiębiorstwa będziesz dostawał inną liczbę punktów do emerytury. 

Istnieją również programy specjalne dla osób, które znalazły się w wyjątkowej sytuacji życiowej (np. choroba).

Z drugiej strony, świadczenia emerytalne są na bieżąco wypłacane ze składek osób pracujących w tym momencie. Jest to sporym obciążeniem dla budżetu państwa. 

Rząd Francji przygotowuje kolejne reformy, które m.in. mają doprowadzić do ujednolicenia świadczeń emerytalnych. Czyli niezależnie od miejsca pracy czy zawodu osoba będzie dostawała tyle samo co inni. 

Kredyt w Polsce a praca za granicą – czy to możliwe?

Minimalna emerytura we Francji 2022

Na wysokość emerytury wpływają punkty, o których wspomniano wyżej. Bierze się pod uwagę także średnią wypłatę z ostatnich 25 przepracowanych lat. Ta kwota jest pomnożona o stopę emerytalną, która przysługuje w tej grupie zawodowej.

Od stycznia 2022 roku wysokość świadczeń emerytalnych wzrośnie o 1,1% – dotyczy to również osób samozatrudnionych. Stawka ta nie dotyczy tylko podstawowych emerytur prawników, które wzrosną o 1%.

Ponadto, osobom w podeszłym wieku o niskich dochodach przysługuje Allocation de Solidarité aux Personnes Agées (ASPA) – zasiłek solidarności ze starszymi. Bez względu na to, ile lat dana osoba wcześniej przepracowała, może liczyć na pomoc rzędu:

  • 916,78 EUR/miesiąc, tj. 11 001,44 EUR/rok (dla osoby samotnej)
  • 1423,31 EUR/miesiąc, tj. 17 079,77 EUR/rok (dla dwóch osób)

Od 2022 roku zostanie podwyższona minimalna emerytura dla rolników z własnym gospodarstwem rolnym! Będzie ona wynosić 85% płacy minimalnej, tj. około 1025 EUR/miesiąc.

Szukasz pracy we Francji?

Powiązane wpisy: