Praca za granicą, ogłoszenia o pracę w Polsce i za granicą

Ile można dorobić na emeryturze? – Nowe zasady od 2021 roku

16-03-2021

Emerytura wcale nie oznacza końca kariery zawodowej. Każdy kto czuje się na siłach, ma prawo podjąć pracę i zasilić domowy budżet dodatkowymi pieniędzmi. Często wybór pada na pracę za granicą, gdzie zarobki te są zdecydowanie większe. Natomiast należy liczyć się z limitami, które określa ZUS. O tym ile można dorobić na emeryturze w 2021 roku dowiecie się z dzisiejszego artykułu.

Ile można dorobić na emeryturze?

Po osiągnięciu wieku emerytalnego (kobieta – 60 lat, mężczyzna – 65 lat) państwo jest zobowiązane do wypłacenia emerytury. Od 1 marca 2021 minimalna emerytura w Polsce wynosi 1250,88 zł brutto. Wysokość składki emerytalnej m.in. zależy od:

 • stażu pracy
 • grupy zawodowej
 • stanowiska
 • zarobków

Emerytura – jak udokumentować pracę za granicą

Ważne! Osoba, która osiągnęła wiek emerytalny może kontynuować pracę w zawodzie bądź dorabiać bez żadnych limitów. Przepisy prawa w Polsce jak najbardziej na to pozwalają. Natomiast, jeżeli osoba nie osiągnęła wieku emerytalnego, ale pobiera świadczenia, musi się liczyć z limitami zarobkowymi.

Kto najczęściej dorabia do emerytury?

Jak wynika z ostatnich danych ZUS, kobiety stanowią 56% pracujących emerytów. Najczęściej emeryci podejmują zatrudnienie w województwie mazowieckim oraz śląskim (ok. 16%). Natomiast najmniej pracujących emerytów spotkamy na Podlasiu (ok. 2%). Jeżeli chodzi o formę zatrudnienia, zdecydowanie dominuje umowa o pracę.

Forma zatrudnieniaLiczba procentowa
Umowa o pracę39,2%
Umowa zlecenia25,8%
Działalność gospodarcza29,2%

Handel hurtowy i detaliczny, motoryzacja, opieka zdrowotna i społeczna, działalność administracyjna – w tych branżach emeryci najczęściej poszukują pracy

A o tym jak wyglądał rynek pracy za granicą w czasie pandemii przeczytacie w naszym najnowszym raporcie.

Ile można dorobić na emeryturze? Najnowsze dane od ZUS

ZUS określa limity zarobkowe na kwartał kalendarzowy. Czyli zarobki są liczone za 4 poprzedzające miesiące pracy. Świadczenia emerytalne ulegają zmniejszeniu w momencie kiedy kwota przychodu brutto przekracza 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. W przypadku kiedy kwota przekracza 130% wynagrodzenia, wypłaty emerytalne zostają zawieszone.

Co kwartał ZUS ustala nowe limity, jeżeli mówimy o kwocie przeciętnego wynagrodzenia. Limity te są wynikiem analizy danych z GUS o przeciętnych wynagrodzeniach w tym kwartale. I od 1 marca do 31 maja 2021 roku sytuacja wygląda następująco:

 • przy miesięcznych dochodach powyżej 3820,60 zł brutto kwota emerytury/renty zmniejszy się o kwotę przekroczenia 
 • przy miesięcznych dochodach powyżej 7095,40 zł brutto, wypłata emerytury zostaje zawieszona

Na miesięczne dochody m.in składa się:

 • działalność gospodarcza
 • zatrudnienie na umowę o pracę czy zlecenia
 • umowa o dzieło
 • umowa agencyjna
 • zatrudnienie za granicą
 • zasiłki socjalne

Więcej o pracy za granicą a emeryturze w Polsce przeczytasz w naszym poprzednim wpisie.

Co ciekawe! Osoba, która dorabia do emerytury powinna samodzielnie informować ZUS o uzyskanych dochodach w roku poprzednim (termin – koniec lutego następnego roku). Co więcej, kontrola dochodów oraz sprawdzenie czy limity nie zostały przekroczone również leży po stronie wnioskodawcy. Podczas złożenia wniosku o uzyskanych dochodach do ZUS należy wybrać odpowiedni sposób rozliczenia: roczny bądź miesięczny. W przypadku braku zaznaczenia, pracownicy samodzielnie dopasowują sposób rozliczenia.

Świadczenia, które zmniejsza/zawiesza ZUS

Warto zwrócić uwagę, że oprócz podstawowej emerytury, ZUS ma prawo zmniejszyć bądź zawiesić nauczycielskie świadczenia oraz renty z tytułu niezdolności do pracy w związku z:

 • chorobą zawodową
 • wypadkiem w pracy
 • wypadkiem w drodze do miejsca pracy

Kogo nie obejmują limity zarobkowe?

Jak już wspomniano na początku, limity zarobkowe nie obejmują emerytów, którzy osiągnęli powszechny wiek emerytalny i pobierają stosowne świadczenia. Wówczas lista poszerza się o osoby, które:

 1. mają prawo do emerytury częściowej
 2. pobierają rentę inwalidzką z tytułu pobytu w obozie bądź w związku ze służbą wojskową 
 3. pobierają rentę rodzinną po uprawnionych do tych świadczeń. 

Wyjechać za granicę do pracy można w każdym wieku!


Powiązane wpisy