Praca za granicą, ogłoszenia o pracę w Polsce i za granicą

Bezrobocie w Polsce 2021 – Najnowsze informacje Eurostatu

06-05-2021

W Polsce odnotowano najniższą stopę bezrobocia w Europie – wynika z najnowszego raportu Eurostatu za marzec 2021 roku. O tym jak wygląda bezrobocie w Polsce na tle innych krajów europejskich w poniższym artykule.

bezrobocie w Polsce w 2021

Mimo panującej pandemii, polska gospodarka wciąż nie zwalnia tempa. Przynajmniej tak wynika z najnowszych danych Eurostatu. W marcu 2021 stopa bezrobocia w Polsce wynosi 3,1%, co jest najniższym wynikiem w Unii Europejskiej. Wynik ten nie uległ zmianie w porównaniu do lutego 2021, co tylko dodatkowo potwierdza iż procent osób zatrudnionych w kraju znacznie przewyższa procent bezrobotnych.

Kolejne miejsca w rankingu zajęły:

 • Czechy – 3,2%
 • Holandia – 3,5%
 • Węgry – 3,9%
 • Malta – 4,1%

Średni procent stopy bezrobocia w Europie wynosi 7,3%.

Jak obliczyć zarobki NETTO za granicą? 10 Euro brutto ile to netto?

Kraje z najwyższą stopą bezrobocia 2021 

Niestety nie wszystkim krajom europejskim udało się zwalczyć kryzys gospodarczy i nawet nie chodzi tylko o pandemię. Większość z krajów, które zostaną wymienione poniżej od lat walczą z bezrobociem.

Jakie są główne przyczyny bezrobocia w kraju?

 1. Zaniedbanie gospodarki
 2. Struktura kształcenia niedopasowana do realiów w kraju
 3. Wysokie koszty zatrudnienia
 4. Prawo pracy niedostosowane do pracownika
 5. Brak związków zawodowych 

Na końcu rankingu za marzec 2021 z najwyższą stopą bezrobocia znalazły się te kraje: 

Kraj Stopa bezrobocia 2021
Hiszpania15,3%
Włochy10,1%
Szwecja9,1%
Litwa8,9%
Łotwa8,7%

Stopa bezrobocia według płci 

W dalszym ciągu dostrzega się spore różnice jeżeli mówimy o zatrudnieniu kobiet i mężczyzn. Najpierw warto podkreślić, iż światowa luka płacowa pod względem płci wynosi 40%. Czyli na ogół mężczyźni zarabiają więcej od kobiet jeżeli mówimy o zatrudnieniu na identycznym stanowisku. Więcej o pojęciu Gender Pay Gap w naszym poprzednim artykule.

W większości krajach europejskich, procent niezatrudnionych kobiet na ogół jest nieco wyższy od mężczyzn. Chociaż jak można zauważyć, sytuacja powoli ulega zmianie i w niektórycha krajach procent ten jest niemal identyczny.

Kraj% niezatrudnionych kobiet% niezatrudnionych mężczyzn
Polska3,6%3,0%
Niemcy2,7%3,5%
Francja8,4%8,5%
Holandia3,4%3,4%
Czechy2,4%1,7%

Jak napisać CV do pracy za granicą? Darmowy szablon!

Stopa bezrobocia w Polsce i za granicą: młodzież a seniorzy 

W przypadku zatrudnienia osób młodych sytuacja w Polsce wygląda nieco gorzej. Procent bezrobotnych w wieku do 25 lat w Polsce wynosi 13,9%. W porównaniu do Niemiec, gdzie procent ten jest najniższy w Europie – 6%.

Poniżej można zobaczyć jak wygląda sytuacja w pozostałych krajach europejskich.

Kraj% bezrobotnej młodzieży% bezrobotnych seniorów
Czechy5,6%1,8%
Francja19,5%6,5%
Austria8,5%3,2%
Holandia6,7%3,3%
Dania10,1%3,1%
Rumunia16,8%2,0%

Głównym powodem tak wysokiej stopy bezrobocia wśród młodzieży jest brak ofert pracy. Rynek pracy na ogół jest w zapotrzebowaniu albo na prace proste albo już na wykwalifikowanych specjalistów z doświadczeniem. Osoby tuż po studiach z minimalnym albo w ogóle bez doświadczenia mają o wiele mniejsze szanse na zatrudnienie. Natomiast, osoby starsze wraz z podwyższeniem wieku emerytalnego nie opuszczają miejsc pracy i tym samym nie dochodzi do naturalnej rotacji pracowników.  

Ile można dorobić na emeryturze? – Nowe zasady od 2021 roku

Bezrobocie a poziom wykształcenia

Z roku na rok można zauważyć tendencję wzrostową jeżeli mówimy o wymaganym poziomie wykształcenia na różnych stanowiskach. Nawet w przypadku prac sezonowych czy pracy fizycznej już jest wymagany dokument CV. Co więcej, pracodawca zwraca uwagę na wykształcenie. Ukończenie szkoły wyższej albo przynajmniej szkoły zawodowej jest rzeczą niezbędną przy zatrudnieniu dosłownie na każde stanowisko.

Na ogół, osoby z podstawowym wykształceniem (szkoła średnia/liceum) są rzadziej zatrudniane w porównaniu do osób z wykształceniem wyższym (studia licencjackie czy magisterskie).

Kraj% bezrobocia z podstawowym wykształceniem % bezrobocia z wyższym wykształceniem 
Polska7,9%1,8%
Niemcy7,5%1,8%
Francja13%4,7%
Holandia4,1%2,2%
Czechy10%1%
Szwecja15%3,5%

Bezrobocie w Polsce i w Europie – porównanie na przełomie lat

Porównując dane o bezrobociu na przełomie ostatnich 15 lat, Polska wypada najlepiej na tle innych krajów europejskich. Od momentu dołączenia Polski do Unii Europejskiej (2004 rok) stopa bezrobocia stopniowo spadała. W 2005 roku procent ten wynosił – 17,8%, a już w marcu 2021 – 3,1%. Również w innych krajach można zauważyć podobną tendencję spadkową.

Kraj% bezrobocia w 2005 roku% bezrobocia w 2021 roku
Niemcy11,2%4,5%
Francja8,9%7,9%
Holandia5,9%3,5%
Czechy7,9%3,2%

Niestety, w niektórych krajach wskaźnik ten ma tendencję odwrotną – czyli na przełomie tych lat wzrósł: 

 • Hiszpania  – z 9,2% do 15,3%
 • Włochy – z 7,7% do 10,1%
 • Cypr  – z 5,3% do 7,1%

Średni wskaźnik stopy bezrobocia w UE na przełomie ostatnich 15 lat spadł z 9,6% do 7,3%


Znajdź pracę na europa.jobs!

Powiązane wpisy