Praca za granicą, ogłoszenia o pracę w Polsce i za granicą

Agencja zatrudnienia a praca za granicą – jak nie zostać oszukanym?

15-09-2020

Agencja zatrudnienia a praca za granicą.Wyjazd za granicę do pracy często wiążę się ze sporym ryzykiem. Dlatego dobrym rozwiązaniem jest skorzystanie z usług agencji zatrudnienia. Na co warto zwrócić uwagę i jak nie zostać oszukanym współpracując z agencją pośrednictwa pracy?

Agencja zatrudnienia a praca zagranicą  – jest to łatwe i poniekąd bezpieczne rozwiązanie dla osób które po raz pierwszy planują wyjazd za granicę. Natomiast dosyć często (nierzetelne!)  agencje wykorzystują ten fakt, że osoby nie są w pełni świadome jak wygląda praca za granicą. I tym samym próbują na różne sposoby oszukać.

Agencja zatrudnienia a praca za granicą – jak nie zostać oszukanym?

Przede wszystkim należy sprawdzić, czy agencja jest wpisana do rejestru KRAZ (Krajowy Rejestr Agencji Zatrudnienia). Jest to spis agencji zatrudnienia prowadzony przez Marszałka Województwa. Wydanie certyfikatu potwierdzający wpis do danego rejestru jest pierwszym dowodem na to iż agencja działa legalnie.

Oprócz tego należy zwrócić uwagę:

  • Czy została podpisana umowa bezpośrednią z agencją (nie mylić z umową o pracę)
  • Jakie opłaty obowiązują w ramach wyżej wspomnianej umowy
  • Czy w umowie wyszczególniono obowiązki oraz zasady pracy agencji zatrudnienia

O zaletach korzystania z usług agencji pośrednictwa pracy przeczytasz tutaj.

Agencja zatrudnienia a opłaty

Ważne! Agencja może pobierać opłaty tylko i wyłącznie z tytułu faktycznie poniesionych kosztów. Mówimy tutaj o kosztach transportu pracownika do pracy, o ubezpieczeniu, wydaniu wizy czy o usługach notariusza. Natomiast obowiązuje zakaz pobierania kosztów za znalezienie oferty pracy czy za przeprowadzoną rekrutację. 


Wszystkie wyżej wspomniane koszty muszą znaleźć się w wyżej wspomnianej umowie. Dlatego zachęcamy szczegółowo zapoznać się z treścią umowy zanim jeszcze dojdzie do podpisu. 

Naruszenie przepisów przez agencję – gdzie zgłaszać?

Na ogół, wszystkie działania agencji zatrudnienia opierają się na zawartej umowie. Dlatego, zawsze warto sprawdzić pod czym osoba podpisuje się i na jakie warunki zgadza się. 

W przypadku naruszeń należy niezwłocznie poinformować urząd bądź inspekcję pracy. 

Jeśli dojdzie do przestępstwa, należy złożyć stosowne oświadczenie do policji czy prokuratury. 

Ważne! Jeszcze zanim wyjedziesz do pracy za granicą, zostaw bliskim kopię umowy z agencją oraz wszystkie dane kontaktowe do nich oraz bezpośrednio do zakładu pracy. Jeśli dojdzie do jakichkolwiek naruszeń za granicą, wtedy łatwiej będzie przyciągnąć do odpowiedzialności agencję pracy.

Zastanawiasz się nad wyjazdem do pracy za granicę?